Školicí příručka

Školicí příručka

S pomocí školicí příručky mohou školitelé seznámit dospělé s tématy fake news a dezinformací, pomoci jim zlepšit jejich mediální gramotnost a naučit je přistupovat k informacím kriticky. Školitele příručka seznámí s tématem a poskytne jim konkrétní pokyny pro zařazení těchto témat do jejich školicích programů.

Příručka bude obsahovat informace o nejvhodnějších online nástrojích, které lze v takových kurzech použít (interaktivní video atd.) v kombinaci s nástroji pro webové konference a virtuálními učebnami pro skupinová sezení nebo individuální školení. Kapitoly obsahují příslušnou terminologii, souvislost mezi dezinformacemi a chováním lidí a způsoby, jak zabránit šíření falešných zpráv. 

Search