KOMICHA

KOMICHA


KOMICHA je vzdělávací centrum pro dospělé se sídlem v Bulharsku, které působí v oblasti neformálního vzdělávání a odborné přípravy. KOMICHA zaměstnává zkušené odborníky v oblasti školení digitálních kompetencí na míru a personalizovaných vzdělávacích materiálů pro sektory vzdělávání mládeže a dospělých. Činnost společnosti se zaměřuje na vývoj e-learningových kurzů na míru pro všechny druhy školení a programů osobního/profesního rozvoje, včetně školení o produktech/službách, bezpečnosti, vedení, podnikání a dalších. Naši pracovníci se podílejí na vysoce kvalifikovaném výzkumu, jehož cílem je vytvořit vhodnou metodiku pro každý vzdělávací kurz. Naše kurzy jsou orientované na cíl (action-based), což znamená, že jsou řízeny konkrétními činnostmi, které účastníci realizují, aby splnili učební cíle prostřednictvím praktické zkušenosti. 

Webové stránky: www.komicha.eu 
Kontakt: info@komicha.eu
Search