Aktuality

Naše online úvodní setkání!
Zahajovací schůzka projektu se konala 18. ledna online. Partneři diskutovali o svých povinnostech v rámci projektu a prvních aktivitách. Další setkání se uskuteční v prosinci 2022 v Rotterdamu.
Naše druhé projektové setkání v Rotterdamu
Druhé setkání projektu se konalo 22. února 2023 v nizozemském Rotterdamu. Partneři diskutovali o implementaci webové aplikace pro seniory a také o proveditelných strategiích pro rozvoj udržitelnosti.
Naše 3. projektové setkání v Madridu
Třetí projektové setkání se konalo 14. září 2023 v Madridu ve Španělsku. Byly představeny alfa verze webové aplikace a dynamického demonstrátoru a partneři diskutovali o nadcházejících pilotních aktivitách i o organizaci propagačních akcí.
Naše závěrečné projektové setkání v Praze
Poslední projektové setkání se konalo v Praze 25. ledna 2024. Partneři projednali finalizaci výsledků projektu a závěrečné kroky směřující k dodání všech výstupů projektu.
Search