O nás

KONTEXT

Vyléčí vás pití bělidla a pojídání vařeného česneku?

Ověřujte si fakta! Internet a sociální sítě změnily způsoby, jakými občané ke zprávám přistupují. V dnešní době mnoho lidí hledá potřebné informace v online médiích (Evropská komise, 2018). Jedním z problémů, které s sebou online média přinášejí, jsou však dezinformace a falešné zprávy, které mohou mít závažné důsledky. Dokážou společnost poškodit, ohrozit demokracii a ovlivnit naše rozhodování. Fakt, že většina občanů je vystavena rozsáhlým dezinformacím, resp. falešným zprávám, je pro současnpou Evropu velkou výzvou. 


Podle studie Flash Eurobarometru (Fake News and Disinformation Online) se 37 % respondentů domnívá, že se s falešnými zprávami setkávají každý den nebo téměř každý den. Velká většina respondentů se domnívá, že existence falešných zpráv je v jejich zemi alespoň do určité míry problémem (85 %). Kromě toho je mnoho Evropanů (71 %) alespoň "do jisté míry přesvědčeno", že jsou schopni identifikovat falešné zprávy nebo dezinformace, pouze 15 % uvádí, že jsou si velmi jisti. Ačkoli falešné zprávy a dezinformace představují problém již několik let, po vypuknutí COVID-19 se množství falešných zpráv výrazně zvýšilo, což přináší vážné důsledky pro veřejné zdraví. Některé příklady lze najít v pověrách o takzvaných lécích, které ovlivnily mnoho lidí a způsobily škody na zdraví, jako je pití bělidla, pojídání česneku, nošení teplých ponožek a mazání husího sádla na hrudník. Na základě těchto skutečností můžeme dojít k závěru, že falešné zprávy a dezinformace mohou vytvořit jisté vzorce chování a ovlivnit naše rozhodnutí. Fakt, že vystavení falešným zprávám může podvědomě změnit chování lidí a ovlivnit jejich rozhodovací proces, dokázaly i mnohé studie.

Falešnými zprávami jsou častěji zasaženi dospělí nad 55 let, kteří si jsou ve srovnání s mladšími méně jisti svou schopností dezinformace rozpoznat. Evropská komise zahájila intervenční programy, jako je například kampaň #SaferInternet4EU, které jsou zaměřeny na školy, zatímco mnohé studie ukazují, že je třeba se zaměřit i na starší občany.

NÁŠ CÍL A PŘÍSTUP

- Zvýšit povědomí o záměrných dezinformacích a fake news 
- Pomoci dospělým s odhalováním dezinformací a fake news 
- Podporovat školitele ve vývoji inovativních vzdělávacích přístupů ve vzdělávání dospělých starších 55 let

Distribucí výsledků projektu Break the Chain můžeme zvýšit mediální gramotnost dospělých, podpořit vzdělavatele v rozvoji inovativních vzdělávacích přístupů a zlepšit jejich kompetence a znalosti v oblasti fake news. 
Tři způsoby, jak toho dosáhneme:

- Školicí příručka: pro vzdělavatele dospělých
- Webová aplikace: pro dospělé/seniory
- Dynamický demonstrátor: e-learningová platforma pro vzdělavatele dospělých a dospělé

Search