E-Seniors

E-Seniors


E-Seniors je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je bojovat proti elektronickému vyloučení tím, že seniorům a/nebo osobám se zdravotním postižením poskytuje přístup k informačním a komunikačním technologiím a školením v této oblasti. Jejími hlavními cíli jsou: zmenšovat a pokud možno překlenovat digitální propast mezi generacemi; pečovat o seniory bojem proti jejich izolaci a otevírat nové obzory pro efektivní využití volného času. Od svého vzniku poskytuje E-Seniors kurzy používání ICT pro seniory na různých veřejných místech a neustále otevírá nová školicí místa po celém regionu, aby poskytovala služby, které zohledňují tempo, zájmy a potřeby svého potenciálního publika. Svou prací pro seniory se organizace také snaží zvyšovat povědomí o významu ICT v každodenním životě. E-Seniors investuje prostředky do vývoje nových aplikací a služeb, které umožňují občanům nezávislý život a zároveň pomáhají udržet jejich fyzické a duševní zdraví. E-Seniors realizuje místní i evropské projekty týkající se aktivního stárnutí a podpory dobrovolnické činnosti starších osob. 

Webové stránky: https://www.eseniors.eu/ 
 Kontakt: contact@eseniors.eu
Search