Dynamický demonstrátor

Break the Chain

Dynamický demonstrátor

Toto interaktivní online výukové prostředí nabízí příležitosti, jak povznést váš proces učení na novou úroveň. Vizuální výukové nástroje totiž podporují interaktivní a personalizovanou zkušenost, která je pro úspěšné online učení klíčová. Demonstrátor bude nabízet interaktivní scénáře z běžného života a bude sloužit k hlubšímu pochopení pojmů fake news a dezinformace. Uživateli se při prezentaci scénáře zobrazí otázka a možnosti odpovědi. Zpětná vazba se zobrazí okamžitě, aby uživatel pochopil koncept, který se za odpověďmi skrývá.

Search