HeartHands Solutions

HeartHands Solutions


HEARTHANDS SOLUTIONS (HESO) je velmi dynamická společnost, která překlenuje propast mezi komerčními a veřejnými ekosystémy, příp. financovanými z fondů EU. Poskytujeme služby od rozvoje podnikání a získávání veřejných finančních prostředků až po vlastní implementaci, školení a transfer technologií. 

Všechny služby jsou nabízeny s důrazem na vysokou kvalitu výsledků. Zaměřujeme se na realizaci nápadů, které zhmotňují naši vizi "demokratického" a inkluzivního webu. Etické využívání dat bude vždy podstatou naší práce a bude vodítkem při navrhování našich řešení. 

Naše současné aktivity jsou zaměřeny: 
- E&M Learning: Školení prostřednictvím inovativních metodik pro vzdělávání v oblasti E&M. 
- Personalizované školení: Personalizované přístupy ke školení využívající postojovou analýzu a technologie rozšířené reality. 
- Neformální vzdělávání: Neformální učení prostřednictvím vytváření dynamických online komunit, které umožňují komunitní učení tím, že spojují touhu učit se s vášní učit. 
- Šíření znalostí: Šíření znalostí prostřednictvím vývoje a aplikace integrovaného strategického komunikačního procesu podporovaného cílenými online a offline aktivitami. 
- Seriózní hry: Podpora seriózních her v celoživotním vzdělávání pro rozvoj klíčových kompetencí. 
- Využití podle návrhu: Udržitelné výsledky projektu prostřednictvím zavedení požadavků na udržitelnost v počátečních fázích návrhu a využití plynoucí z cílení na veřejné a komerční příležitosti v průběhu celého trvání projektu. 
- Neustálé zlepšování: Metodiky a nástroje pro zajištění kvality zaměřené na cílené ukazatele kvality a osvědčené postupy. 

Webové stránky: www.hearthands.solutions 
E-mail: info@hearthands.solutions
Search