ICMEDIA

ICMEDIA


ICMEDIA je španělská federace spotřebitelů a uživatelů médií. iCmedia sdružuje 14 národních sdružení z celého Španělska, která zastupují desítky tisíc občanů ze všech různých autonomních společenství. Tato občanská iniciativa vznikla s cílem podpořit média v šíření kvalitního audiovizuálního obsahu v souladu s platnou legislativou. Od tohoto cíle se odvíjí náš název "Iniciativa za kvalitu médií". iCmedia usiluje o zlepšení audiovizuálního obsahu a podporu pozitivních vztahů mezi producenty, vysílateli a uživateli. iCmedia zastupuje zájmy spotřebitelů a uživatelů médií vůči orgánům veřejné správy a soukromým subjektům v audiovizuálním odvětví. V neposlední řadě iCmedia podporuje aktivní občanství v audiovizuálním odvětví a stará se o ochranu nezletilých diváků, kterým usnadňuje přístup ke kvalitnímu obsahu.
Search