EDUcentrum

EDUcentrum

EDUcentrum je nezisková organizace. Jejím cílem je podporovat kreativní a inovativní formy vzdělávání, práci s mládeží, zaměstnatelnost a podnikání, prosazovat rozmanitost a sociální začlenění, posilovat motivaci k celoživotnímu učení, zvyšovat adaptabilitu a prosazovat aktivní přístup k dalšímu vzdělávání napříč různými věkovými, sociálními a profesními cílovými skupinami. V rámci svých projektů prosazuje iniciativy v oblasti podpory rozvoje dovedností pracovníků s mládeží a jejich kompetencí v oblasti vedení, sociálního začleňování, rozmanitosti, mezikulturního dialogu a společných hodnot tolerance, demokracie a multikulturalismu. EDUcentrum usiluje o podporu zaměstnatelnosti a podnikavosti mladých lidí se zaměřením na podnikavost v sociální oblasti. Poskytuje také podporu nadaným a talentovaným žákům, učitelům a rodičům a rozvíjí související strategie a školení. V rámci svých projektů vytvořilo EDUcentrum širokou škálu výstupů zaměřených na zavádění inovativních metodik, využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a také nástrojů pro distanční a kombinované vzdělávání. 

Webové stránky: http://www.educentrum.eu 
Kontakt: info@educentrum.eu
Search