Break the Chain

Предоставяне на начини за борба с фалшивите новини и дезинформацията онлайн 

   Нашата цел 

   Целта на проекта "Прекъсване на веригата" е да помогне на възрастните да идентифицират въздействието, което фалшивите новини и дезинформацията оказват върху тяхното поведение, и да намерят начини да променят ситуацията. Предоставяме цялостен подход, като се фокусираме върху въвеждането на цялата релевантна информация за фалшивите новини и дезинформацията, тяхното въздействие върху решенията ни и начините за тяхното откриване. 
   Наръчник за обучение 
С помощта на това ръководство за обучение можете да запознаете възрастните с темите за фалшивите новини и дезинформацията, за да им помогнете да подобрят уменията си за медийна грамотност и да се отнасят критично към информацията.

   Уеб приложение 
Това уеб приложение представя няколко дейности по темата за фалшивите новини и дезинформацията. Подобрете своите умения и знания с помощта на тестове, текстове и видеоклипове!

   Динамичен демонстратор 
Онлайн учебната среда предоставя възможности за подобряване на учебния опит. Тя ще показва реални интерактивни сценарии, за да можете да получите допълнително разбиране на концепциите за фалшиви новини и дезинформация.

   Следвайте ни 

Search